Obwieszczenie nr GN.6733.18.2018 z dnia 25.06.2018r. informujące, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu śr/c na działce nr 58/13, 86/2, 190, 699/1, 699/13, 188 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie nr GN.6733.18.2018