Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017 z dnia 11.07.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 111/32 obręb geodezyjny Dobrzewino

Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017