Obwieszczenie nr  GN.6733.34.2016.2017 z dnia 03.07.2018r. zawiadamiające, że w dniu 03.07.2018r. na wniosek Inwestora wydane zostało postanowienie, znak: GN.6733.34.2016.2018 dotyczące odwieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 323/6 obręb geodezyjny Częstkowo, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016.2017