Obwieszczenie nr GN.6733.24.2018 informujące, że w dniu 09.07.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Albina Labuhn reprezentowany przez pełnomocnika Pana Patryka Miotke postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działce nr 123/43, 123/36, 298, 112/21, 112/2, 299/4, 406/10 obręb geodezyjny Częstkowo, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.24.2018