Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018.ZM zawiadamiające, że w dniu 09.07.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Sławomira Klimek postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zmiany zapisu: sprostowania pkt 3. rodzaj inwestycji oraz załącznika graficznego nr 1 do decyzji nr GN.6733.15.2018 z dnia 13.06.2018r.

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018.ZM