Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018 z dnia 24.07.2018r. zawiadamiające o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień dla działki nr 208/16 obręb geodezyjny Dobrzewino.

Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018