Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018 z dnia 24.07.2018r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce nr 370/16 obręb geodezyjny Bojano oraz na działce nr 75/1, 75/3 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018