Obwieszczenie nr GN.6733.18.2018 z dnia 20.07.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: INSTAL-TECH, ul. Balcerskiego 10/4, 80-299 Gdańsk w sprawie inwestycji: budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 58/13, 86/2, 190, 699/1, 699/13, 188 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud zawiadamia się, że w dniu 20.07.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.18.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.

Obwieszczenie nr GN.6733.18.2018