Obwieszczenie nr GN.6733.19.2018 z dnia 19.07.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Ryszarda Dagil pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: RYSZARD DAGIL, ul. Tęczowa 15, 80-174 Otomin w sprawie inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE na działce nr 370/16 obręb Bojano; działce nr 75/1, 75/2, 77/8 obręb Dobrzewino, gmina Szemud zawiadamia się, że w dniu 19.07.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.19.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2018