Obwieszczenie nr GN.6733.17.2018 z dnia 17.07.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: INSTAL-TECH, ul. Balcerskiego 10/4, 80-299 Gdańsk w sprawie inwestycji: budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 369/37, 369/31, 369/41 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud zawiadamiajcie się, że w dniu 17.07.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.17.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.

Obwieszczenie nr GN.6733.17.2018