Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018 z dnia 30.07.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018