Obwieszczenie nr GN.6733.25.2018 z dnia 31.07.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr 601, 604 obręb geodezyjny Częstkowo, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.25.2018 z dnia 31.07.2018r.