Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 z dnia 31.07.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany w części decyzji Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.15.2018 z dnia 13.06.2018r.

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 z dnia 31.07.2018r.