Obwieszczenie nr GN.6733.23.2018 z dnia 6.08.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn110PE na działce nr 25/24, 27/13, 100 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.23.2018