Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018 z dnia 08.08.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce nr 370/16 obręb geodezyjny Bojano oraz na działce nr 75/1, 75/3 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018