Obwieszczenie nr GN.6733.24.2018 z dnia 08.08.2018r. zawiadamiające o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce nr 123/43, 123/36, 298, 112/21, 112/2, 299/4, 406/10 obręb geodezyjny Częstkowo, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.24.2018