Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Szemud III” realizowanego na terenie miejscowości Szemud, dz. nr 438/10 obręb Szemud, gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie”.

Obwieszczenie nr GO.6220.11.2018.3