Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO I” na części dz. nr 94/2 obręb Przetoczyno”.

Obwieszczenie nr GO.6220.10.2018.3