Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018 z dnia 04.09.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 208/16 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino , gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018