Obwieszczenie nr GN.6733.34.2018 informujące, że w dniu 13.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek:Gminy Szemud postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 856/7, 856/6, 856/4, 16/3, 24/1, 18/11 obręb geodezyjny Szemud, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2018