Obwieszczenie nr GN.6733.32.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z siecią wodociągową tranzytową na działce nr 236/12, 236/26, 236/29, 236/45, 236/55, 258/13, 259, 261, 265/1, 265/30, 265/31, 266, 267, 288, 317/2, 317/8, 317/39, 317/40, 317/46, 323/20, 323/21, 323/30, 323/40, 323/44, 323/55, 324, 323/59 obręb geodezyjny Kamień, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.32.2018