Obwieszczenie GN.6733.31.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z siecią wodociągową tranzytową na działce nr 67/2, 87/1, 87/4 obręb geodezyjny Kowalewo; działka nr 156/1, 158/1, 158/19, 163/1, 163/2, 163/8, 163/9, 163/25, 165/1, 166/5, 166/12, 170/1, 170/3, 171/1 obręb geodezyjny Jeleńska Huta gmina Szemud; działka nr 109/6, 109/7, 110/3, 111/2, 113/2 obręb geodezyjny Rąb gmina Przodkowo.

Obwieszczenie nr GN.6733.31.2018