Obwieszczenie GN.6733.28.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 45, 46/1, 46/2, 46/3, 69, 132, 136, 185/6, 189/3, 189/4, 67/2, 185/13 obręb geodezyjny Rębiska;
działka nr 201/2 obręb geodezyjny Warzno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.28.2018