Obwieszczenie nr GN.6733.27.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej na działka nr 51/1, 70/7, 415/1, 415/9, 415/10, 415/11, 415/21, 415/23, 415/24, 415/31, 415/32, 415/33, 415/40, 415/41, 419/2, 420/1, 420/2, 421, 423/1, 423/2, 424/6, 425/8, 428, 432, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 436, 472/19, 472/30, 472/34, 472/51, 472/65 , 483/1, 494, 502, 503/1, 519, 524, 525/4, 464/2, 495/1 obręb geodezyjny Kielno; działka nr 1/9, 1/14, 1/19, 1/31, 10/2, 34/1, 34/4, 48, 49/1, 53/2, 65, 221/1, 321/2, 321/6, 321/8, 321/10, 322, 323/6, 326/4, 326/8, 326/12 obręb geodezyjny Dobrzewino; działka nr 402, 406/28, 408/4, 410, 411, 413, 414/2, 416, 404/2, 467, 469/5, 472, 473, 477, 481/2 obręb geodezyjny Warzno gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.27.2018