Obwieszczenie nr GN.6733.20.2018 z dnia 13.09.2018r. informujące, że w sprawie inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A nr „50557 KAMIEŃ” na działce nr 99/8 obręb geodezyjny Kieleńska Huta, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Orange Polska S.A, Al. Jerozolimskie 160, 02-236 Warszawa reprezentowaną przez:Pawła Kaszubowskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: JPP Projekt, ul. Kartuska 13A/1, 81-044 Gdynia zawiadamia się, że w dniu 13.09.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.20.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.

Obwieszczenie nr GN.6733.20.2018