Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018 z dnia 24.09.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 265/9 obręb geodezyjny Kamień

Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018