Obwieszczenie GN.6733.25.2018 zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Huberta Kaliszewskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: P.P.U. i H „ELUS”, ul. Kościerska 1A, 83-300 Kartuzy w dniu 28.09.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.25.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr 601, 604 celem zasilenia działki nr 605/14 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud.

Obwieszczenie GN.6733.25.2018