Obwieszczenie GN.6733.26.2018 zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Emilii Freza zam. przy ul. Perzowej 33, 81-589 Gdynia w dniu 28.09.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.26.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działce nr 472/19, 472/60, 472/57, 472/58, 472/59 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud

Obwieszczenie GN.6733.26.2018