Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016.2017.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ul. Żwirki i Wigury 53, 87-100 Toruń zawiadamia się, że w dniu 09.10.2018r., wydana została decyzja nr GN.6733.34.2016.2017.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 323/6 w obrębie geodezyjnym Częstkowo, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016.2017.2018