Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018 z dnia 15.10.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 208/16 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino , gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018