OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Punkt skupu metali kolorowych” na działce 319/18 w miejscowości Koleczkowo, przy ul. Chylońskiej „BISTRO” Mirosław Bistroń

Obwieszczenie z dnia 19.10.2018