Obwieszczenie nr GN.6733.36.2018 informujące, że w dniu 22.10.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowanej przez Pana Przemysława Dagil pełnomocnik inwestora adres do korespondencji PROJEKTOWANIE Przemysław Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdańsk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi na działce nr 697/7 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.36.2018