Obwieszczenie nr GN.6733.38.2018 informujące, że w dniu 24.10.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pani Moniki Jaszczyszyn zam. przy ul. Gryfa Pomorskiego 25, 84-207 Koleczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 24/71, 24/97 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.38.2018