Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018 informujące, że w dniu 22.10.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Daniela Olszewskiego zam. przy ul. M. Konopnickiej 4C/18, 81-596 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami na działce nr 183/24, 183/13, 183/14, 183/3 obręb geodezyjny Przetoczyno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018