Obwieszczenie nr GO.6220.7.2018.8 z dnia 30.10.2018 o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku Kielno-Karczemki długości 2,193 km na terenie gminy Szemud”.

Obwieszczenie nr GO.6220.7.2018.8