Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018 z dnia 31.10.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 265/9 położonej w obrębie geodezyjnym Kamień , gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018