Obwieszczenie nr GN.6733.34.2018 z dnia 08.11.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud zawiadamia się, że w dniu 08.11.2018 r., wydana została decyzja nr GN.6733.34.2018 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr 856/7, 856/6, 856/4, 16/3, 24/1, 18/11 obręb geodezyjny Szemud, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2018