Obwieszczenie GN.6733.18.2018.ZM zawiadamiające, że w dniu 15.11.2018 została wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez: Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: INSTAL-TECH, ul. Balcerskiego 10/4, 80-299 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.6733.18.2018 z dnia 20.07.2018 r. dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 58/13, 86/2, 190, 699/1, 699/13, 188 obręb geodezyjnym Kielno, gmina Szemud w zakresie zmiany zapisu: pkt 1. rodzaj inwestycji.

Obwieszczenie nr GN.6733.18.2018.ZM