Obwieszczenie nr GO.6220.7.2018.10 z dn. 16.11.2018r. dotyczącego wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku Kielno – Karczemki długości 2,193 km na terenie gminy Szemud” planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami obręb: Kielno, dz. nr: 458, 459/10 (po podziale 459/11), 459/2 (po podziale 459/13) , obręb: Dobrzewino, dz. nr: 322, 112/2, 319/3, 319/4, 319/5, 319/7, 319/9, 319/10, 319/12, 320 ( po podziale 320/1) , 321/2 (po podziale 321/14), 321/6, 252/1 (po podziale 252/8), 254/1 (po podziale 254/12), 255/1 (po podziale 255/3), 256 (po podziale 256/1), 258 (po podziale 258/1), 259 (po podziale 259/1), 286/10, 286/29, 206/7 (po podziale 206/61), 206/48 ( po podziale 206/59), 204 (po podziale 204/1), 215/1 (po podziale 215/92), 220 (po podziale 220/1), 223 (po podziale 223/1), 323/6 (po podziale 323/9), czasowe zajęcie działek: obręb: Kielno, dz. nr: 459/10 (po podziale 459/12) obręb: Dobrzewino, dz. nr: 321/6, 258 (po podziale 258/2), powiat Wejherowskie, woj. Pomorskie

Obwieszczenie nr GO.6220.7.2018.10