Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018 z dnia 20.11.2018r. informujące,że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce nr 183/24, 183/13, 183/14, 183/39 obręb geodezyjny Przetoczyno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018