Obwieszczenie nr GO.6220.17.2017.9 z dnia 23.11.2018r. dotyczącego wydania przez Wójta Gminy Szemud postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:. „Poszerzenie eksploatacji oraz przeróbki piasku ze żwirem ze złoża „Głazica IV„” na terenie działek nr 93/11, 93/12, 93/13, 93/14, 93/15, 94, 95/3, 95/4, 95/6, 95/7 w miejscowości Głazica i działek nr 831/14, 831/16 w miejscowości Szemud, gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie

Obwieszczenie nr GO.6220.17.2017.9 z dn. 23.11.2018r