Obwieszczenie GN.6733.39.2018 zawiadamiające, że w dniu 16.11.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Energa Operator S.A o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez Pana Marka Baranowskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: MARTON, ul. Owocowa 37, 81-589 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową linii kablowej nN-0,4kVna działce 152/18, 152/19, 152/20, 152/21 obręb geodezyjny Bojano, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.39.2018