Obwieszczenie GN.6733.28.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor zawiadamia się, że w dniu 26.11.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.28.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 45, 46/1, 46/2, 46/3, 69, 132, 136, 185/6, 189/3, 189/4, 67/2, 185/13 obręb geodezyjny Rębiska; działka nr 201/2 obręb geodezyjny Warzno, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.28.2018