Obwieszczenie GN.6733.32.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor zawiadamia się, że w dniu 26.11.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.32.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z siecią wodociągową tranzytową na działce nr 1, 3, 69, 71/2 obręb Rębiska; działka nr 47/1, 50/1, 51/1, 52/1, 61/1, 63/1, 63/2, 66/1, 67/1, 67/2, 67/4, 69, 88, 99, 103, 107, 166/1, 168/3, 168/4, 168/5, 169/1, 169/2, 170/1, 171/1, 172/1, 172/2, 202/1, 205/1, 205/3, 206/1, 206/9, 206/10, 208/1, 209/1, 210/1, 210/2, 212/1, 232/13, 232/16 obręb geodezyjny Leśno; działka nr 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 291/5, 292/1 obręb Kamień; działka nr 19/4, 3/1, 4/1, 4/2, 6/1, 6/3, 6/10, 6/16, 6/17, 6/44, 6/54, 6/56, 13/1, 14/3, 14/5, 14/6, 14/9, 19/5, 19/9, 19/10, 48/2, 50/39, 50/40 obręb geodezyjny Kowalewo, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.32.2018