Obwieszczenie znak: GO.6220.10.2018.6 z dnia 04.12.2018r. o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO I” na części dz. nr 94/2 obręb Przetoczyno

Obwieszczenie GO.6220.10.2018.6 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko