Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Olszewskiego zam. przy ul. M. Konopnickiej 4C/18, 81-596 Gdynia zawiadamia się, że w dniu 04.12.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.37.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami na działce nr 183/24, 183/13, 183/14, 183/39 obręb geodezyjny Przetoczyno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018