Obwieszczenie nr GN.6733.38.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki Jaszczyszyn zam. przy ul. Gryfa Pomorskiego 25, 84-207 Koleczkowo zawiadamia się, że w dniu 04.12.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.38.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 24/71, 24/97 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.38.2018