Obwieszczenie GN.6733.42.2018 zawiadamiające, że w dniu 05.12.2018 r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 211/6, 211/7, 327 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.42.2018