Obwieszczenie GN.6733.43.2018 zawiadamiające, że w dniu 07.12.2018r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. oddział Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez pełnomocnika: Pana Przemysława Dagil pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: PROJEKTOWANIE Przemysław Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdańsk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na działce nr 59/20 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.43.2018