Obwieszczenie nr GN.6733.44.2018 zawiadamiające, że w dniu 12.12.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pani Agnieszki Grau zam. przy ul. Łebińskich 6, 84-217 Łebno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem na działce nr 160/9, 160/10, 160/11 obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.44.2018